FMS test ili kako da budete jači, zdraviji, bolji

Trenerski posao se sveo na pojam: „Dobar trener je onaj da ko ume i ko je sposobniji da klijenta fizički potpuno iscedi“.  Obično su i klijenti ti koji priznaju trening kao dobar samo ukoliko izadju sa treninga četvoronoške sa rečenicom da su „razvalili“ tog dana.

Činjenica je da sve više populacije trenira nešto, trči, ide u gym na tegove ili na neki od grupnih treninga aerobika pilatesa, a zapravo smo sve više disfunkcionalni i slabi! Veliki broj ljudi vežba i forsira vežbe koje bi lako mogle da ih dovedu do povreda. Obično kažu:“ Ma proćiće me, samo malo da  se zagrejem”.

Postavlja se pitanje: “Kako to, zašto to, kada na svakom treningu dajem svoj maximum”! Zar ne bi trebalo da bude obrnuto, zar ne bi trebalo da smo jači, sposobniji, pokretljiviji, izdržljiviji, jednom rečju ZDRAVIJI!

Upravo ta reč ZDRAV nas je dovela još 2007. godine do jednog korisnog seminara o načinu kako bi mogli da procenimo kalitet ljudskog kretanja, balans snage, ravnoteže i amplituda pokreta, uskladjenih u jednu celinu tj. posmatranje motornih obrazaca. Ukoliko iz nekog razloga telo ne funkcioniše na način kako smo anatomski predodredjeni i na način kako odredjeni misici treba da rade, tj na njihovu glavnu funkciju u organizmu, mi počinjemo da stvaramo niz kompenzatornih pokreta da bi savladali taj kretni zadatak.

Telo kompenzuje nedostatak sposobnosti da izvede pokret mišićima koji su za to namenjeni i uključuje druge grupe mišića da bi ipak postigao željeni zadatak.  Upravo iz ovih razloga nastaju razni problemi bolovi, deformiteti, povrede.

Ako zamislite da na već loš obrazac kretanja koji takoreći haba i troši jedan deo tela više nego što treba, u svom treningu radite vežbe koje još više pojačavaju i ubrzavaju to loše kretanje, posledice mogu biti ozbiljne.

Zbog navedenog važno je da trener proceni kako funkcioniše vaše telo, da li imate greške u kretanju kojih možda niste ni svesni pre svakog početka vežbanja. Nikako ne bi smeli da vežbate sa opterećenjem ili da se pripremate za dugotrajna trčanja polumaratona ili maratona  ukoliko imate neku nepravilnost u mehanici kretanja.

Osnova svakog treninga je prevashodno pravilno izvodjenje vežbe i pravilno držanje. To vas dovodi do nesumljivo boljih rezultata bilo da ste rekreativac ili sportista i sačuvaće vaše zdravlje.

U tekstu koji sledi daćemo objašnjenje šta je to testiranje funkcionalnog kretanja i šta nas svaki test pojedinačno informiše.

Procena funkcionalnog kretanja (Functional Movement Screening – FMS)

Test kojeg su izmislili Gray Cook i Lee Burton 1997. godine nažalost je i danas nedovoljno poznat trenerima i terapeutima.

Test kojim bi svakako počeo svako upoznavanje sa novim klijentima, čak i pre procene kardiovaskularnog sistema a kamoli onih standardnih procena snage kroz broj ponavljanja odredjene vežbe i veličine opterećenja.

Recimo samo testiranje vašeg kardiovaskularnog sistema kod doktora ili trenera na tredmilu ili biciklu, ukoliko imate problem sa mahanikom kolena može da vas dovede u opasnost od povrede a da niste ni započeli vaš trenažni proces.

FMS test primenjujemo pre svih testiranja zato što lošu mehaniku kretanja možemo da popravimo jednostavnim  vežbama koji ne zahtevaju velika naprezanja i ne predstavljaju veliki zahtev srčanom mišiću. Mi tim vežbama vežbamo mozak  tj. nervni sistem koji treba da uspostavi bolje, jednostavnije i efikasnije motorne puteve i upravljanje vašim telom. To nekada nije lak posao jer je telo zaboravilo na koji način bi trebalo najjednostavnije da funkcioniše.

FMS se sastoji od sedam osnovnih kretnih obrazaca koji zahtevaju izbalansiran odnos pokretljivosti i ravnoteže. FMS je osmišljen da identifikuje osobe koje su razvile kompenzatorne kretne obrasce u okviru kinetičkog lanca. Ova identifikacija se postiže posmatranjem neuravnoteženosti desne i leve strane tela, kao i nedostataka u pokretljivosti, ravnoteži i stabilnosti trupa, karlice i zglobova.

Svaki test se ocenjuje. Bodovanje za FMS se sastoji od četiri mogućnosti. Ocene se kreću od 0‐3, a 3 je najbolji mogući rezultat. Pojedinac će biti ocenjen sa 0 ako u bilo kom trenutku tokom testiranja oseti bol u nekom od delova tela. Ocena 1 se daje ako osoba nije u stanju da izvede pokret ili kretni obrazac, ili nije u mogućnosti da zauzme početni položaj za izvođenje pokreta. Ocena 2 se daje ako je osoba u stanju da izvede pokret, ali uz uključivanje kompenzatornih pokreta kako bi se izveo osnovni pokret. Ocena 3 se daje ako osoba izvodi pokret ispravno, bez ikakvih kompenzatornih pokreta/kretanja.

Test 1 – Duboki čučanj

Svrha testa: Duboki čučanj se koristi za procenu bilateralne, simetrične, funkcionalne pokretljivosti kukova, kolena i skočnih zglobova.

Držanjem palice iznad glave ocenjuje se bilateralna, simetrična pokretljivost ramena kao i grudnog dela kičmenog stuba.

Test 2 – Korak preko prepreke

Svrha testa: Ovaj test je osmišljen tako da predstavlja izazov pravilnoj mehanici koraka prilikom prelaza preko prepreke i njime se ocenjuje unilateralna funkcionalna pokretljivost i stabilnost kukova, kolena i skočnog zgloba.

Test 3 – Iskorak

Svrha testa: Ovim testom se procenjuje pokretljivost i stabilnost kuka i skočnog zgloba, fleksibilnost kvadricepsa (prednja loža buta) I stabilnost kolena.

Test 4 – Pokretljivost ramenog pojasa

Svrha testa: ovim testom se procenjuje bilateralna pokretljivost ramenog pojasa kombinovanjem pokreta unutrašnje rotacije sa adukcijom I spoljne rotacije sa abdukcijom. Test takođe zahteva normalnu pokretljivost lopatice i ekstenziju grudnog dela kičme.

Test 5 – Aktivno podizanje noge

Svrha testa: Ovim testom se procenjuje aktivna gipkost mišića zadnje lože buta i lista uz zahtev da se održi stabilnost karlice tj stabilnost trupa i aktivna ekstenzija suprotne noge.

Test 6 – Stabilnost trupa

Svrha testa: ovim testom se procenjuje sposobnost stabilizacije kičmenog stuba u sagitalnoj ravni u toku simetričnog pokreta gornjeg dela tela u zatvorenom kinetičkom lancu.

Test 7 – Rotatorna stabilnost trupa

Svrha testa: Ovaj test se sastoji iz složenog pokreta koji zahteva odgovarajuću neuromišićnu koordinaciju da bi se preko trupa izvršio transfer energije sa jednog dela tela na drugi. Za uspešno izvršenje zadatka u testu rotatorne stabilnosti neophodna je asimetrična stabilnost trupa u sagitalnoj i transverzalnoj ravni tokom asimetričnih pokreta ruku i nogu (inače mnoge funkcionalne aktivnosti u sportu zahtevaju transfer sile sa nogu na ruke upravo preko stabilizatora trupa, i obrnuto).

Na kraju testa i ocenjivanja rezultat nam govori u koju grupu rizika od povreda spadate, a pre svega nam test govori koje su slabe tačke u vašem kretanju, koje vežbe nikako ne smete da radite a koje treba da forsirate kako bi vaše telo bilo zdravo i funkcionalno.

FMS test vršimo u sklopu besplatnih konsultacija

Kako bismo se bolje upoznali i utvrdili koji je program idealan za vas u odnosu na vaše mogućnosti i sposobnosti, omogućili smo vam besplatne konsultacije u okviru kojih dobijate probni trening, analizu telesnog položaja i držanja, analizu funkcionalnosti kretanja i analizu telesnog sastava. Dobićete sveobuhvatne informacije o vašem trenutnom stanju, telu i sposobnostima bez ikakvih obaveza prema nama.

Uz planski i pametan rad, pomoćićemo vam da lakši način dostignete bolje rezultate.

Vežbajte pametno.

Besplatne konsultacije možete zakazati na telefon 069 22 55 426.

Postavite pitanje ili komentar