Šta je BMI – Indeks Telesne Mase

Indeks telesne mase ili na engleskom Body Mass Index (BMI) je metoda računanja uhranjenosti. BMI se izračunava vrlo jednostavno, a temelji se na odnosu telesne težine i visine osobe.

Što je indeks više izvan okvira normalnih vrednosti, to je veći rizik od obolevanja od raznih srčanih bolesti, dijabetesa i povišenog krvnog pritiska.

Formula za izračunavanje indeksa telesne mase izgleda ovako:

Težina (kg) : Visina² (m) = BMI

Broj kilograma delite sa visinom u metrima na kvadrat.

Primer za osobu koja ima 58kg i visoka je 1,65m:

58 : (1,65 x 1,65) = 58 : 2,72 = 21,32

Kada izračunate svoj indeks telesne mase, pogledajte tabele koja će vam reći stepen uhranjenosti:

Muškarci Žene
< 20.7 19.1 prenizak
20.7 – 26.4 19.1 – 25.8 idealan
26.5 – 27.8 25.9 – 27.3 malo iznad normale
27.9 – 31.1 27.4 – 32.2 visok
31.2 – 45.4 32.3 – 44.8 previsok
> 45.4 > 44.8 izrazito visok

BMI treba shvatiti kao okvirnu metodu, budući da stvarno zdravstveno stanje osobe treba oceniti u širem medicinskom kontekstu.

Postavite pitanje ili komentar